Nyheter Sterk og Klar

Brenner du for å drive viktig informasjonsarbeid inn mot foreldre og andre voksne med minoritetsbakgrunn og som er relativt ferske i landet? Da bør du klikke her. 

Vi er på utkikk etter en prosjektkoordinator i Sterk&Klar. Sterk&Klar er et foreldreprogram som er utviklet med tanke på å støtte og veilede foreldre i å tilrettelegge for en rusfri ungdomstid. 

Hva mamma eller pappa sier betyr mye gjennom hele ungdomstiden. Det er helt nødvendig å få foreldrene med på laget for å skape en bedre og tryggere ungdomskultur.

Det skrives og menes mye forskjellig om cannabis. En kunnskapsoppsummering av myter og fakta er nå samlet i et hefte og kan lastes ned.  

Ny forskning fra Folkehelseinstituttet ser på hvordan ulike sammensetninger av risikofaktorer hos foreldrene påvirker barnas psykisk helse. 

Foto: Shutterstock

30. januar 2019 inviterer vi til fagdagen "Betydningen av foreldreinvolvering i forebyggende arbeid". Hold av datoen og meld deg på nå!

Foreldreprogrammet er etterspurt på enda flere skoler og vi har derfor behov for flere formidlere.

Mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren, skriver om de voksnes ansvar for å lykkes med å skape trygge arenaer for barn der de «oppdras». 

De viktige voksne - hvordan tilrettelegge for en god ungdomstid var tittelen på fagseminaret 23. januar 2018. 

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - rusfeltets samarbeidsorgan, skriver om den viktige rollen foreldre har i det rusforebyggende arbeidet. 

Dette og ni andre spørsmål får du svar på i dette nye heftet om et stoff som ofte presenteres som ufarlig og vanlig.

 - Med økt individuelt ansvar følger naturligvis også økt individuell risiko, skriver Arne Klyve*, faglig rådgiver i Sterk&Klar.

- Gode voksne heier -  ikke ved målstreken, men underveis, skriver psykiater Anne Kristine Bergem i denne kronikken skrevet for Sterk&Klar. 

Intetanende satt den heldige på skoleavslutningen og ble overrasket da Sterk&Klar-formidler, Håvard Høyland, annonserte vinneren. 

Men hvilken foreldrestil er best for barn og foreldre? 

Samtidig øker forbruket hos foreldre- og besteforeldregenerasjonen. Kanskje er dette en ungdomstrend foreldrene med fordel kan hive seg på?  

18.00-20.00 20. november 2019
18.00-20.00 26. november 2019
18.00-20.00 7. april 2020