Tryggheim ungdomsskule

20.10-21.30 10. september 2019

Foreldretreff for 8.trinn

Temaet er foreldrerollen og foreldre som forebyggere.

18.00-20.00 20. november 2019
18.00-20.00 26. november 2019
18.00-20.00 7. april 2020