Sterk&Klar-treff på Kviteseid skule, 8. trinn, 2. treff

18.00-20.00 3. mars 2022

Foreldretreff om rusførebygging, alkohol og cannabis med sosiolog Hanne Cecilie Widnes

Meld deg på her 

Tidleg alkoholdebut er ofte knytt til større risiko for skadar, vald og sjukdom. Heldigvis stig den gjennomsnittlege debutalderen knytt til alkohol jamt og trutt og fleire ungdomar vel å ikkje byrje i det heile. Samstundes er terskelen for å prøve cannabis, lågare enn før. Korleis er du som forelder med på å påverke denne utviklinga? Korleis kan du førebygge i din familie, men også som ein del av ein foreldregruppe? Dette er noko av det vi vil svare på på dette foreldretreffet.

Like viktig som innhaldet i føredraget denne kvelden, er det at vi legg til rette for at foreldregruppa får tid til å prate saman. I løpet av kvelden skal de bli samde om fem førebyggande tiltak de vil ha fokus på dei tre neste åra. Det har ein god førebyggande effekt at foreldre set grensar i fellesskap og samtidig er gode rollemodellar saman.

Hanne Cecilie Widnes har i fleire år vært formidlar i Sterk&Klar, samtidig som ho er generalsekretær i IOGT i Norge. Cecilie jobbar til dagleg med rusførebygging, og som mor til tre ungdomar har ho mange gode og nyttige erfaringar å dele med andre foreldre.

Meld deg på her