Sterk&Klar-treff på Husabø ungdomsskole, 9. trinn

18.00-20.00 23. februar 2022

Foreldretreff med Håvard Høyland om psykisk helse, gaming, og sosiale medier.

Meld deg på her

Ungdatatallene fra 2019 viser at det er stadig flere ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager. En av fem gruer seg til å gå på skolen, og en av ti oppgir at de ikke har en fortrolig venn. Samtidig bruker ungdom mer tid på sosiale medier enn tidligere. Hvordan kan foreldre påvirke den psykiske helsen til sine barn og hvilken effekt kan bruken av sosiale medier ha på barn og unges psyke?

Håvard Høyland er en erfaren polititjenestemann som lenge har spesialisert seg på det kriminalitetsforebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. Han har en variert bakgrunn fra ulike roller knyttet til dette arbeidet både i politiet og kommunen. I dag innehar han rollen som politispesialist innen barne- og ungdomskriminalitet og har blant annet et hovedansvar for å koordinere Sør-Vest politidistrikt sin samlede innsats. Han formidler budskapet i programmet med engasjement, humør og med mange gode og gjenkjennelige eksempler fra sitt eget hverdagsliv.

Alle foresatte bør få med seg dette foredraget i Sterk&Klar.

Det er viktig at du møter selv om du kanskje har vært på dette treffet tidligere med eldre barn. Dette er en god anledning til å bli kjent med de andre foreldrene og prate om grensesetting, klasse- og oppvekstmiljø. 

Meld deg på her