Sterk&Klar-treff på Hellvik skole, 9. trinn

18.00-20.00 23. februar 2022

Foreldretreff med Roy Henning Aanestad om psykisk helse, gaming og sosiale medier

Meld deg på her

Ungdatatallene fra 2019 viser at det er stadig flere ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager. En av fem gruer seg til å gå på skolen, og en av ti oppgir at de ikke har en fortrolig venn. Samtidig bruker ungdom mer tid på sosiale medier enn tidligere. Hvordan kan foreldre påvirke den psykiske helsen til sine barn og hvilken effekt kan bruken av sosiale medier ha på barn og unges psyke?

Roy Henning er en dyktig formidler, som engasjerer publikum med sine erfaringer og sin humor. Han har god kjennskap til forebyggende arbeid etter mange år som politibetjent, og har mange gode råd til foreldre.

Alle foresatte bør få med seg dette foredraget i Sterk&Klar. Det er viktig at du møter selv om du kanskje har vært på dette treffet tidligere med eldre barn. Dette er en god anledning til å bli kjent med de andre foreldrene og prate om grensesetting, klasse- og oppvekstmiljø. 

Meld deg på her