Sterk&Klar-treff på Hellvik skole, 8. trinn, 2. treff

18.00-20.00 31. mars 2022

Foreldretreff om rusforebygging, alkohol og cannabis med Håvard Høyland

Meld deg på her

Tidlig alkoholdebut er ofte knyttet til større risiko for skader, vold og sykdom.

Heldigvis stiger den gjennomsnittlige debutalder knyttet til alkohol jevnt og trutt og flere ungdommer velger å ikke begynne i det hele tatt. Samtidig er terskelen for å prøve cannabis, lavere enn før. Hvordan er du som forelder med på å påvirke denne utviklingen?

Hvordan kan du forebygge i din familie, men også som en del av en foreldregruppe? Dette er noe av det vi vil svare på på dette foreldretreffet.

Like viktig som innholdet i foredraget denne kvelden, er det at vi tilrettelegger for at foreldregruppen får tid til å prate sammen. I løpet av kvelden skal dere bli enige om fem forebyggende tiltak dere vil ha fokus på de tre neste årene. Det har en god forebyggende effekt at foreldre setter grenser i fellesskap og samtidig er gode rollemodeller sammen.

Håvard Høyland er en erfaren polititjenestemann som lenge har spesialisert seg på det kriminalitetsforebyggende arbeidet rettet mot barn og unge. Han har en variert bakgrunn fra ulike roller knyttet til dette arbeidet både i politiet og kommunen. I dag innehar han rollen som politispesialist innen barne- og ungdomskriminalitet og har blant annet et hovedansvar for å koordinere Sør-Vest politidistrikt sin samlede innsats. Han formidler budskapet i programmet med engasjement, humør og med mange gode og gjenkjennelige eksempler fra sitt eget hverdagsliv.

Meld deg på her