Sterk&Klar-treff på Bremnes ungdomsskule, 10. trinn, vår 2022

18.00-20.00 26. april 2022

Foreldretreff om foreldrerollen i overgangen fra ungdomsskule til vidaregåande skule, cannabis og russetid med Arne Klyve

Meld deg på her

Ungdatatall viser at det skjer eit hopp i alkoholbruken blant ungdom når de begynner på vidaregåande, og sjølv om cannabisbruken blant norsk ungdom er veldig låg skjer det likevel også eit hopp i bruken av dette. Dei aller fleste er myndige når russetiden går i gang, men korleis kan ein som forelder likevel bidra til at ungdomane får ein tryggere russefeiring? Kva er viktig å vite om cannabis og debatten knyttet til avkriminalisering og korleis denne kan påverke ungdomens syn på stoffet?

Dette er nokon av spørsmåla vi vil svare på på det siste Sterk&Klar-foreldretreffet for dette kullet. Vi vil setje av tid til å prate og drøfte en case saman med dei andre i foreldregruppen.

Arne Klyve er samfunnsvitar, forfattar og seniorrådgjevar på rusfeltet. Han har skrevet ei rekke bøker, til dømes «Sinte, unge, villfarne menn» (2016), samt Bufetats hefte «Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid. Ærlighet, humor og utholdenhet». På rusfeltet har han særleg vært opptatt av unges oppvekst, foreldrerollen og i de senere år også besteforeldrerollen. Han held ofte foredrag for fagfolk, studentar og andre målgrupper.

Meld deg på her