Sterk&Klar-fagdag Sola Strand Hotell

9.30-15.00 6. mai 2022

Sted: Sola Strand Hotell

Meld deg på her

Sterk&Klar og IOGT i Norge ønsker hjertelig velkommen til årlig fagdag om ungdom, foreldrerollen og rusforebygging. Målsetting for fagdagen er å gi alle som er interessert i disse temaene faglig påfyll og muligheten for å diskutere og møte hverandre. Målgruppen er bl.a. skoler i Sterk&Klar, utekontakter, SLT-koordinatorer i kommunene, helsestasjoner for ungdom og skoler som vurderer å bli med i programmet. Fagdagene er gratis og åpne for alle!

Program:

  • Hva er virksom rusforebygging? Faglig belegg for innhold og form i foreldreprogrammet Sterk&Klar ved Arne Klyve, cand.polit., forfatter og seniorrådgiver i rusfeltet
  • «Tåler du meg sånn som jeg er nå? Vil du være der for meg nå som jeg skal videre i livet?» Om å være foreldre til ungdommer i løsrivelses- og retilknytningsprosessen ved Heine Vestvik, fagveileder i Crux, foreldrebokforfatter og spaltist i magasinet "Foreldre og barn"
  • Hvordan inspirere foreldre til å ta en aktiv rolle? Viktigheten av å involvere foreldre i ungdommenes liv ved Firdawsa Ahmed, Atlas kompetanse

Sterk&Klar er et forebyggingsprogram med mål å skape nettverk mellom foreldre på ungdomsskoletrinnet. Sterk&Klar eies og drives av IOGT i Norge.
IOGT i Norge er en livssynsåpen og partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber med ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge.
Obs! Arrangementet krever påmelding!

Meld deg på her