Sterk&Klar-fagdag Oslo

9.30-15.00 29. april 2022

Sted: Thon Conference Universitetsgata

Meld deg på her

Sterk&Klar og IOGT i Norge ønsker hjertelig velkommen til årlig fagdag om ungdom, foreldrerollen og rusforebygging. Målsetting for fagdagen er å gi alle som er interessert i disse temaene faglig påfyll og muligheten for å diskutere og møte hverandre. Målgruppen er bl.a. skoler i Sterk&Klar, utekontakter, SLT-koordinatorer i kommunene, helsestasjoner for ungdom og skoler som vurderer å bli med i programmet. Fagdagene er gratis og åpne for alle!

Program:

  • Rusbruk, kunnskap og holdninger i ungdomsmiljøer. Hva tror og vet ungdom, hvem ruser seg, hvordan gjør de det, og hva får dem til å la være? ved Anne Line Bretteville-Jensen, seniorforsker ved FHI og prosjektleder for Cann2021.
  • Ung og i utvikling – hva påvirker ungdoms psykiske helse? ved Trude Fixdal, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og avdelingsleder BUP Vest
  • «Tåler du meg sånn som jeg er nå? Vil du være der for meg nå som jeg skal videre i livet?» Om å være foreldre til ungdommer i løsrivelses- og retilknytningsprosessen ved Heine Vestvik, fagveileder i Crux, foreldrebokforfatter og spaltist i magasinet "Foreldre og barn"
  • Hvordan inspirere foreldre til å ta en aktiv rolle -- Viktigheten av å involvere foreldre i ungdommenes liv ved Silje Rezende, Atlas kompetanse

Sterk&Klar er et forebyggingsprogram med mål å skape nettverk mellom foreldre på ungdomsskoletrinnet. Sterk&Klar eies og drives av IOGT i Norge.
IOGT i Norge er en livssynsåpen og partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber med ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge.
Obs! Arrangementet krever påmelding!

Meld deg på her