Nordseter skole

17.30-18.30 27. februar 2020

Foredrag for 8. trinn

18.00-20.00 15. april 2020
18.00-20.00 16. april 2020
18.30-20.30 16. april 2020
18.00-20.00 21. april 2020
18.00-20.00 29. april 2020