Nome voksenopplæring

10.50-12.50 27. februar 2020

Sterk&Klar Intro

9.15-13.30 27. januar 2020
12.00-14.00 28. januar 2020
9.45-14.30 29. januar 2020
18.30-20.30 30. januar 2020
18.00-20.00 4. februar 2020