Nærbø ungdomsskule

18.00-20.00 24. september 2019

Foreldretreff for 8.trinn

18.00-20.00 20. november 2019
18.00-20.00 26. november 2019
18.00-20.00 7. april 2020