Midtstuen skole, 9. trinn

18.00-20.00 10. november 2021

Foreldretreff for 9. trinn.

Meld deg på her!

Digitalt foreldretreff med Cecilie Widnes om gaming, psykisk helse og sosiale medier

Ungdata 2020-rapporten viser at det for første gang på mange år ikke er en økning i omfanget av selvrapporterte psykiske helseplager. Likevel er det en del som sliter med stressymptomer, søvnvansker og nedstemthet. To prosent oppgir at de ikke har noen de kan kalle en venn nå for tiden og syv prosent mangler noen å være sammen med på fritiden. Samtidig bruker ungdom mer tid på sosiale medier enn tidligere. Hvordan kan foreldre påvirke den psykiske helsen til sine barn og hvilken effekt kan bruken av sosiale medier ha på barn og unges psyke?

Cecilie Widnes er sosiolog, generalsekretær i IOGT i Norge og har i flere år vært formidler i Sterk&Klar. Cecilie jobber daglig med rusforebygging og som mor til tre barn har hun mange gode og nyttige erfaringer å dele med andre foreldre.

Alle foresatte bør få med seg dette foredraget i Sterk&Klar. Det er viktig at du møter selv om du kanskje har vært på dette treffet tidligere med eldre barn. Dette er en god anledning til å bli kjent med de andre foreldrene og prate om grensesetting, klasse- og oppvekstmiljø. 

Meld deg på her!