Lier Voksenopplæring

10.00-11.45 1. september 2021

Sterk&Klar Intro

9.45-11.15 24. september 2021
18.00-20.00 28. september 2021
12.30-14.30 29. september 2021