Hareid ungdomsskule

18.00-20.00 17. september 2019

Foreldretreff for 8.trinn

Temaet er foreldrerollen og foreldre som forebyggere. 

18.00-20.00 26. november 2019
18.00-20.00 7. april 2020