Årvoll skole, 8.trinn

18.00 18. mars - 20.00 28. mars 2020

Foreldretreff om alkohol, cannabis og foreldre som forebyggere

18.00-19.30 12. april 2021
18.00-20.00 12. april 2021
18.00-20.00 13. april 2021
18.30-20.30 13. april 2021
18.00-19.30 14. april 2021