Årvoll skole, 10.trinn - avlyst pga korona

18.00-20.00 25. mars 2020

Foreldretreff om overgangen mellom ungdomsskolen og videregående, cannabis og russetid

18.00-19.30 16. februar 2021
18.00-19.30 17. februar 2021
18.00-19.30 18. februar 2021
18.00-19.30 22. februar 2021
18.00-19.30 23. februar 2021