Fylker

Kalender

Januar 2020

27 jan

9.15-13.30 27. januar 2020

Sterk&Klar Intro

28 jan

12.00-14.00 28. januar 2020

Sterk&Klar Intro

29 jan

9.45-14.30 29. januar 2020

30 jan

18.30-20.30 30. januar 2020

Foreldretreff for 8. trinn

Februar 2020

4 feb

18.00-20.00 4. februar 2020

Foreldretreff, 8. trinn

4 feb

19.15-21.00 4. februar 2020

5 feb

18.00-20.00 5. februar 2020

Foreldretreff for 8. trinn

6 feb

18.00-20.00 6. februar 2020

Foreldretreff for 10. trinn

6 feb

18.00-20.00 6. februar 2020

Foreldretreff, 8. trinn

12 feb

18.00-20.00 12. februar 2020

Foreldretreff for 8. trinn

9.15-13.30 27. januar 2020
12.00-14.00 28. januar 2020
9.45-14.30 29. januar 2020
18.30-20.30 30. januar 2020
18.00-20.00 4. februar 2020