Hva er Sterk&Klar

Sterk&Klar er et foreldreprogram. Programmet er utviklet med tanke på å støtte og veilede foreldre i å tilrettelegge for en rusfri ungdomstid. Vi har fokus på nettverket mellom foreldre og kontakten mellom foreldre og barn. 

Sterk&Klar bygger på seks viktige virkemidler. 

Vi har heldigvis gode politiske virkemidler i Norge som virker forebyggende, men den daglige samhandlingen mellom barn og foreldre er vel så viktig.

På alle våre fire foreldretreff over tre år står foreldrerollen og foreldreengasjement i fokus, og vi setter av god tid til foreldrenettverking.