Å være rollemodell

En rollemodell er en person som man imiterer i handling og ord. Det finne gode og dårlige rollemodeller, i tillegg til anti-rollemodellen. 

Foreldre er viktige rollemodeller for sine ungdommer. Det er foreldre som lærer ungdom, fra de er små, hvordan de skal håndtere ulike situasjoner, kanskje ikke alltid bevisst. Barn både ser og hører hvordan foreldre agerer, men det er som oftest det som gjøres som "snakker" høyest. Påvirkningen er størst gjennom modellæring og i mindre grad gjennom holdning og normdannelse. 

Hvordan snakker man som forelder om andre voksne? Hvordan snakker man om nabofamilien som kanskje ikke har det så greit, eller de som kommer hit som flyktninger? Hvordan bruker man alkohol og hvilken plass har den i hverdagslivet? Vi sier kanskje til ungdommen at de kan ha det gøy på fest uten alkohol, men klarer vi selv å ha det gøy uten? Er det samsvar mellom det vi sier og gjør? Hva gjør det med ungdommens tillit til oss som voksne hvis vi sender ut tvetydige signaler ved å si en ting, men gjøre det stikk motsatte? 

Det er helt nødvendig at man som forelder tar et aktivt valg om å være en god rollemodell. Det betyr at man kanskje må gå noen runder med seg selv for å øke bevisstheten om egne handlinger og holdninger, men det er verdt det med tanke på det ansvaret som hviler på en. I følge NOVA (Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring), er mor viktigste rollemodell for sine døtre og far for sine sønner. 

Den evnen man har til å påvirke som forelder, er helt eksepsjonell! Ta derfor plassen og bruk den til å utøve en positiv innflytelse både på egne ungdommer, men også ungdommens venner. 

Foto: Shutterstock