Foreldrerollen

Det er forskningsmessig belegg for å hevde at foreldrene er barn og unges viktigste ressurs og ingen kan som dem påvirke barns atferd og utvikling.

Ordet motivasjon stammer fra "movere", som på latin betyr "å sette i bevegelse". 

Noen enkle, men viktige ting å huske på som forelder.

En rollemodell er en person som man imiterer i handling og ord. Det finne gode og dårlige rollemodeller, i tillegg til anti-rollemodellen.