Foreldrerollen

Det er forskningsmessig belegg for å hevde at foreldrene er barn og unges viktigste ressurs og ingen kan som dem påvirke barns atferd og utvikling.

Ordet motivasjon stammer fra "movere", som på latin betyr "å sette i bevegelse". 

Noen enkle, men viktige ting å huske på som forelder.

En rollemodell er en person som man imiterer i handling og ord. Det finne gode og dårlige rollemodeller, i tillegg til anti-rollemodellen. 

9.15-13.30 27. januar 2020
12.00-14.00 28. januar 2020
9.45-14.30 29. januar 2020
18.30-20.30 30. januar 2020
18.00-20.00 4. februar 2020