Vi tilbyr ulike foredrag knyttet til temaer om alkoholpolitikk, forebygging, foreldre og ungdom. 

Foredragsbase:

- Alkoholpolitikk

- Alkoholnormen 

- Foreldrerollen og foreldrenes betydning

- Psykisk helse, gaming og sosiale medier

- Rusforebygging

- Flerkulturelt perspektiv i forebyggende arbeid

- Vi tilpasser våre foredrag på bestilling innenfor vårt fagfelt

Meld interrese her