Evalueringsskjema personalsamling 18.-20. mai 2022

Spørsmål merket * er obligatoriske.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hvordan synes du tidsbruken på samlingen var?

-------------------------------------------------------------------------------------

Vurdér enkeltdelene i programmet, først om du synes de holdt god kvalitet, deretter om de var nyttige for deg.

Vurdering av gjennomgangen av IOGTs kommunikasjonsstrategi (ved Bjørnar)

Vurdering av minikurset i sosiale medier (flere bolker ved Bjørnar)

Vurdering av bolken om mobilisering og oppfølging av frivillige (ved Knut)

Vurdering av bolken om vervestrategi og samtale om hvorfor det er viktig i din jobb at vi har medlemmer (ved Cecilie)

Vurdering av foredraget om alkoholnormer og samfunnsansvar (ved Geir Riise)

Vurdering av lynkurs i Åsanes folkehøgskoles linjer + samarbeid mellom IOGT og skolen (ved flere)

Vurdering av informasjon fra og spørsmål til ledelsen (ved Cecilie)

-------------------------------------------------------------------------------------