Introduksjonsprogram

Vi vet at kulturforskjeller er en utfordring i det rusforebyggende arbeidet. Som Yvonne Larsen (KoRus) skriver i artikkelen fra 2005, ”Norske rusforebyggende programmer forutsetter at mottaker er bærer av norske tradisjoner og norsk kultur, og at verdiene og holdningene er basert på en vestlig individualistisk tenkning.”. I tillegg er det ikke alltid at rådene man gir, treffer like godt. Dette skyldes blant annet et annerledes syn på barneoppdragelse og grensesetting.

Basert på Sterk&Klar-programmet har vi utviklet et forebyggingsprogram som retter seg spesielt mot minoritetsforeldre. Intro er tilpasset innholdsmessig slik at det treffer bedre, samtidig som budskapet er det samme som i Sterk&Klar, nemlig at foreldre er viktige rollemodeller og forebyggere, at det er viktig at foreldre samarbeider og engasjerer seg i barnas liv. Vi holder Intro-foredrag på introduksjonsprogrammer, voksenopplæringer, organisasjoner med mer. 

Foredragsbase:

- Foreldre som rollemodeller og forebyggere:

            - Å være forelder i Norge

            - Kulturforskjeller

            - Betydningen og viktigheten av integrasjon

- Rusmidler

            - Alkohol, cannabis og khat

            - Alkoholloven

            - Drikkepress

Pris for et foredrag er på kr. 2000,-, i tillegg kommer eventuelle reisekostnader.

Ta kontakt med oss her.