Tananger ungdomskole, 10. trinn

18.00-20.00 23. mars 2017

Sterk&Klar-foreldretreff med Håvard Høyland. Temaet er foreldrerollen i overgangen fra ungdomsskole til videregående.