Sola ungdomsskole, 8. trinn

18.00-20.00 21. februar 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med Håvard Høyland. Temaet er rusforebygging, alkohol og debut. 

Påmelding

17.30-19.00 28. november 2018