Sola ungdomsskole, 10. trinn

18.00-20.00 28. februar 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med Håvard Høyland. Temaet er overgangen fra ungdomsskole til videregående, cannabis og russetid. 

Påmelding

17.30-19.00 28. november 2018