Seljord ungdomsskule, 8. trinn

18.00-20.00 16. januar 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med Mirjeta Emini. Temaet er rusforebygging, alkohol og debut. 

Påmelding