Seljord ungdomsskule, 10. trinn

18.00-20.00 17. januar 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med Mirjeta Emini. Temaet er overgangen fra ungdomsskolen til videregående, cannabis og russetid. 

Påmelding