Mesterfjellet ungdomsskole, 10. trinn

18.00-20.00 6. april 2017

Sterk&Klar-foreldretreff med Mirjeta Emini. Temaet er foreldrerollen i overgangen fra ungdomsskole til videregående.