Mesterfjellet ungdomsskole, 10. trinn

18.00-20.00 6. april 2017

Sterk&Klar-foreldretreff med Mirjeta Emini. Temaet er foreldrerollen i overgangen fra ungdomsskole til videregående. 

18.00-20.00 27. mars 2019
18.00-20.00 27. mars 2019
18.00-20.00 28. mars 2019
18.00-20.00 2. april 2019
17.30-19.30 4. april 2019