Mellomhagen ungdomsskole, 8. trinn

18.00-20.00 25. januar 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med Rune Holm. Temaet er rusforebygging, alkohol og debut. 

Påmelding