Mellomhagen ungdomsskole, 8. trinn

18.00-20.00 12. september 2017

Sterk&Klar-foreldretreff om foreldrerollen og foreldresamarbeid.