Mellomhagen ungdomsskole, 10. trinn

18.00-20.00 13. februar 2018

Sterk&Klar-formidlertreff med Rune Holm. Temaet er overgangen fra ungdomsskole til videregående, cannabis og russetid. 

Påmelding