Lagård ungdomsskole, 8. trinn

18.00-20.00 6. september 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Foreldrerollen og foreldrenes betydning"

17.30-19.00 23. januar 2019
18.00-20.00 24. januar 2019
18.00-20.00 24. januar 2019
18.00-20.00 24. januar 2019
18.00-20.00 28. januar 2019