Jordal skole

17.30-19.00 28. november 2018

Sterk&Klar-foreldretreff om cannabis og foreldre som forebyggere

18.00-20.00 24. september 2018
17.30-19.30 25. september 2018
18.00-20.00 25. september 2018
18.00-20.00 26. september 2018
17.30-19.30 27. september 2018