Årvoll skole, 8. trinn

18.00-20.00 1. februar 2018

Sterk&Klar-foreldretreff. Temaet er rusforebygging, alkohol og debut. 

Påmelding