Ungdomsskole

Ungdomstiden er en spennende, men sårbar periode. I tillegg til at ungdom skal prestere godt faglig på skolen, opplever mange også forventninger knyttet til kropp, utseende, bruk av rusmidler, klesstil og sosiale medier. Det er i denne fasen det er ekstra viktig at foreldre er bevisst sin rolle som rollemodeller og forebyggere. Dette handler blant annet om å engasjere seg i ungdommens hverdagsliv og fritidsaktiviteter, snakke om rusmidler, samarbeide med andre foreldre og være bevisst egen bruk av alkohol.

Vi bruker lokale Ungdata-tall der disse finnes og alle våre foredrag er forsknings- og kunnskapsbaserte. Det er også fullt mulig å skreddersy et foredrag etter skolens behov. 

Foredragsbase:

- foreldre som rollemodeller og grensesetting

- alkohol og cannabis

- overgangen fra ungdomsskolen til videregående

- psykisk helse, spilling og sosiale medier 

Et Sterk&Klar-foreldretreff varer i to timer hvorav første timen er et foredrag og neste time er nettverking og erfaringsutveksling for foreldregruppen. Pris for et foreldretreff er på kr. 2000,-, i tillegg kommer eventuelle reisekostnader. 

Ta kontakt med oss her.

17.00-18.30 27. august 2019
18.00-20.00 27. august 2019
18.40-20.00 27. august 2019
18.00-19.15 2. september 2019
19.15-20.00 2. september 2019